• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Współpracujemy...

Współpracujemy...

        W  2003 roku szkoła uzyskała certyfikat „ Szkoły z klasą”. W latach 2007 i 2008 braliśmy udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej  „Szkoła bez przemocy”

 

       Efektywna współpraca rodziców ze szkołą jest motorem działania naszego gimnazjum. Ze strony rodziców szkoła otrzymuje ogromne wsparcie na różnych płaszczyznach działania.
Dyrekcja szkoły wraz z Radą Rodziców stara się prowadzić placówkę w myśl zasady:
„Dobra szkoła, to szkoła nastawiona na otwarcie się nauczycieli na rodziców, rodziców na szkołę we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania”. 


Od lat wspieramy inicjatywę Jurka Owsiaka kwestując w czasie kolejnych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mury naszej szkoły były siedzibą miejskiego sztabu WOŚP. Opiekę nad sztabem WOŚP sprawowali w kolejnych latach nauczyciele naszej szkoły: Katarzyna Pokomeda, Aneta Michalak, Beata Pluto- Prondzinska, Alicja Pawełek, Grzegorz Buczkowski i Grażyna Diak.

  
       Nasza młodzież udziela się w formie wolontariatu: włącza się do prac Fundacji „Rodzina”, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Razem”, pomaga w sprawowaniu opieki nad uczestnikami zajęć w Dziennym Domu Pomocy w Sławnie, przeprowadza akcje charytatywne na rzecz innych fundacji m.in.: "Pomóż i Ty", "Fundacji na rzecz ludzi niewidomych", "Góra Grosza", "Złotówka dla biblioteki”. Współdziałamy z organizacjami kombatanckimi, ze Stowarzyszeniem Ludzi Cierpiących na Padaczkę, a także Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

       Gimnazjum współpracuje z niemiecką Hildburg-Realschule. Pierwsza wspólna akcja sławieńskich gimnazjalistów i młodzieży niemieckiej odbyła się w ramach obchodów 10-lecia współpracy miast Sławno –Rinteln. W roku jubileuszowym 2002 uczniowie szkół partnerskich wykonali wystawy: „Znani Polacy w karykaturze” i „Znani Niemcy w karykaturze”. W celu umacniania więzi uczniowie i nauczyciele obu szkół podejmowali kolejne wspólne akcje np.: „Sławno –Rinteln miasta partnerskie” –projekt, którego celem było pogłębienie wiadomości uczniów o tradycji i folklorze Niemiec. Podsumowaniem tej akcji było wydanie albumu w styczniu 2005 roku, jako efektu pracy szkół partnerskich. Współpraca międzyszkolna to również wyjazdy uczniów do zaprzyjaźnionych miast. Podczas pobytu młodzież uczy się posługiwania językiem sąsiadów w życiu codziennym, poznaje historię i geografię obu państw. Spotkania są finansowane przez Fundację Polsko –Niemieckiej Współpracy Młodzieży, rodziców uczestników wycieczek oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. W ciągu 10-letniego istnienia gimnazjum w wymianie wzięło udział około 250 uczniów ze Sławna i tyleż samo z Rinteln. Wieloletnim koordynatorem ze strony naszej placówki była Urszula Paszkiewicz, a od trzech lat funkcję tę przejął Łukasz Kielar.
Do tradycji naszego gimnazjum należą coroczne Powiatowe Igrzyska Ortograficzne organizowane od 2000 roku. Dają one możliwość młodzieży z powiatu sławieńskiego sprawdzenia swoich umiejętności ortograficznych.
       W naszej szkole, od 2002 roku, działa Sławieński Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji, które jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Dysleksji. Organizacja niesie pomoc dzieciom i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Zrzesza rodziców oraz profesjonalistów: pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów. Oddział założono staraniem Renaty Biernackiej, która mu przewodniczy do chwili obecnej. Głównym celem jego pracy jest przebudowa świadomości na temat dysleksji rozwojowej w naszym środowisku.
Przy bibliotece szkolnej działa Szkolny Klub Europejski „EUROP” oraz Koło Biblioteczne „SOWA”. W ciągu roku realizowane są zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej. Nauczyciele bibliotekarze stosują nowoczesne metody nauczania aktywizujące uczniów w formie prezentacji multimedialnych. Organizowane są wycieczki edukacyjne do innych bibliotek na terenie miasta.
Młodzież skupiona wokół biblioteki realizuje szereg projektów i przedsięwzięć pod kierunkiem Agaty Orłowskiej oraz Małgorzaty Sarosiek. Do najciekawszych należały: Boże Narodzenie w krajach UE, My w Europie, Moja Polska, Parlament Europejski – Młodzi głosują, Europa w Szkole, Europejscy Mistrzowie Pióra, Sławno – Rinteln miasta partnerskie – wystawa dwujęzyczna, Uczniowie z Klasą, program edukacyjny Newsweeka., Cała Polska Czyta Dzieciom – Baśnie i bajki Europy – edycja I i II, Zakątki Powiatu Sławieńskiego, Złota Muszla – konkurs twórczości poetyckiej o tematyce morskiej.

 
English German Polish

Ogólne

 Organizacja roku szkolnego

 

 

Logowanie


Ochrona danych osobowych

Aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można dzwonić na numer 598100066, pisać na adres email: iod@slawno.pl lub na adres Gimnazjum.

Pobierz informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.