• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start Samorząd uczniowski

Szkolny Samorząd Uczniowski

PLAN PRACY
SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Opiekun: Pani Agata Zapor

Zarząd:

Przewodnicząca: Zuzanna Jóźwiak
Zastępca: Roksana Nowicka
Skarbnik: Patrycja Majchrzak

Sekcje:

-organizacyjna – przewodnicząca: Marcelina Dereń

-charytatywna – przewodnicząca: Patrycja Gorczyńska
-dekoracyjna- przewodnicząca: Kinga Kowalczyk
-porządkowa – przewodnicząca: Julia Koperska
- informacyjna – przewodnicząca: Małgorzata Krzyżaniak

 

Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na: - dbanie o estetykę naszego gimnazjum, - tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności
uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte
zadania,
- budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu
w szkole,
- rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych,
- tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania
na rzecz innych (wolontariat, akcje charytatywne),
- tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
- bezpieczeństwo w szkole, przeciwdziałanie szkolnej agresji
oraz aktom wandalizmu,
- dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły,
- budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji
- propagowanie Prawa Człowieka i Dziecka.

 

Wrzesień 2017:

  • ,,Liga klas” - regulamin

  • Liga klas” – zbiór puszek

Październik 2017:

  • 10.10. – Szkolny Konkurs ,,Jaka to melodia ?''

  • Światowy Dzień zwierząt – dzień bez pytania

  • ,,Liga klas” - konkurs na życzenia z okazji Dnia Nauczyciela ( w trzech językach)

  • 24.10.- Światowy Dzień origami. - konkurs origami

Listopad 2017:

  • wróżby andrzejkowe

  • ,,Liga klas” - konkurs na kotylion z okazji Święta Niepodległości”

Grudzień 2017:

  • 6.12. - mikołajki – czapka Mikołaja (dzień bez pytania)

  • ,,Liga klas” - ozdoba świąteczna, teledysk świąteczny

Styczeń 2018:

  • ,,Liga klas” - podsumowanie półrocza, dodatkowe punkty za frekwencję i czytelnictwo

  • 10.01. –„ Dzień dresa”

Luty 2018:

  • 8.02. - Kiermasz - Tłusty Czwartek

  • poczta walentynkowa

  • 14.02 – Walentynki (konkursy)

  • ,,Liga klas”- walentynkowe życzenia

Marzec 2018:

  • ,,Liga klas” - konkurs na najładniejszy kwiatek oraz życzenia z okazji Dnia Kobie

  • 21.03. - Pierwszy Dzień Wiosny

  • 30.03. - Światowy Dzień Muffinek – kiermasz

Kwiecień 2018:

  • 21.04. - Dzień Ziemi

  • ,,Liga klas” - świąteczna pisanka, palemka

  • Dzień Zdrowia

Maj 2018:

  • szkolny konkurs ,,Jeden z dziewięciu''

  • Liga klas - ,,Wycieczka dookoła świata” - prezentacje klas

  • szkolny konkurs „Mam Talent”

Czerwiec 2018:

  • plebiscyt na osobowość roku

  • 18.06. - Dzień sportu (zawody sportowe)

  • podsumowanie ,,Ligi klas” 

REGULAMIN

SZKOLNEJ „LIGI KLAS”

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

I. INFORMACJE OGÓLNE:

  1. W szkolnej „Lidze Klas” biorą udział wszystkie oddziały klasowe naszego gimnazjum.
  2. „Liga Klas” rozpoczyna się od początku października i trwa do końca maja.
  3. Klasa, która zdobędzie największą ilość punktów, uzyskuje tytuł najaktywniejszej klasy naszego gimnazjum oraz otrzymuje atrakcyjną nagrodę ufundowaną przez Pana Dyrektora.
  4. Wyniki każdej konkurencji prezentowane będą na tablicy ogłoszeń  oraz stronie internetowej naszego gimnazjum na początku każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.
  5. Cel główny:
  6. Cele szczegółowe:

II. CELE SZKOLNEJ LIGI KLAS:

    - motywowanie uczniów do samodzielności w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju

       i rozwoju szkoły.

     - realizacja działań zainicjowanych przez uczniów,

     - wdrażanie do uczciwej rywalizacji,

     - kształtowanie i promowanie postaw prospołecznych,

     - motywowanie uczniów do aktywności na rzecz swojej grupy rówieśników, klasy, szkoły, środowiska,

     - uczenie odpowiedzialności za swoje czyny , podejmowane zadania i współdziałania w grupie.

III. KONKURENCJE LIGI KLAS:

      Każda konkurencja poprzedzona będzie osobnym regulaminem, zatwierdzonym przez dyrekcję.

Październik

- konkurs na dużą kartkę z życzeniami z okazji Dnia Nauczyciela, wykonaną        przez każdą z klas ( 11.10.2016) zawieszoną na drzwiach gabinetu, którym klasa się opiekuje;

- zbiórka kasztanów przez każdą z klas ( kasztany będą ważone przez panów z obsługi); klasa, która zgromadzi  w tym dniu ( 21.10.2016) największą ilość kasztanów, otrzyma najwięcej punktów;

Listopad:

- konkurs na kotylion z okazji Święta Niepodległości ( biało- czerwony kotylion na drzwiach gabinetu);

Grudzień:

- konkurs śpiewania wylosowanych kolęd przez całą klasę;

- wykonanie ozdób świątecznych na kiermasz bożonarodzeniowy;

Styczeń:

- podsumowanie półrocza, dodatkowe punkty za frekwencję i czytelnictwo;

Luty:

- ułożenie wierszyka z życzeniami z okazji Dnia Zakochanych; 

Marzec:

- konkurs na wykonanie przez klasę wiosennego bukietu;

Kwiecień:

- wykonanie świątecznej Palmy i Pisanki;

Maj:

- filmik „ Dzień z życia klasy”;

Czerwiec:

- podsumowanie „Ligi Klas”: frekwencja, czytelnictwo i wszystkie konkurencje;

Regulamin ten może być aktualizowany na bieżąco w zależności od potrzeb szkoły i pomysłowości naszych uczniów.

Wszelkie ogłoszenia dotyczące konkurencji będą umieszczane na tablicy ogłoszeń na półpiętrze z 8-dniowym wyprzedzeniem. Zobowiązuje się wówczas przewodniczących klas do pobrania odpowiedniego regulaminu                             od przewodniczącej SSU- Julii Morki z kl. III E.

 

Gimnazjum Miejskie nr 1


im. mjra Henryka Sucharskiego


w Sławnie

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 

 

Opiekun: Pani Agata Zapor

Zarząd:

Przewodnicząca: Julia Morka
Zastępca: Eryk Stempień
Skarbnik: Andżelika Ciecieląg
Sekretarz: Hanna Mrowińska

 

 

Sekcje:

-organizacyjna – przewodnicząca: Emilia Warzych
-charytatywna – przewodnicząca: Kinga Trojnar
-redakcyjno-dekoracyjna- przewodniczący: Jakub Łaszkiewicz
-porządkowa – przewodnicząca: Andżelika Ciecieląg
- informacyjna – przewodnicząca: Patrycja Siemińska

 

Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na: - dbanie o estetykę naszego gimnazjum, - tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności
uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte
zadania,
- budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu
w szkole,
- rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych,
- tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania
na rzecz innych (wolontariat, akcje charytatywne),
- tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
- bezpieczeństwo w szkole, przeciwdziałanie szkolnej agresji
oraz aktom wandalizmu,
- dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły,
- budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji
- propagowanie Prawa Człowieka i Dziecka.


Wrzesień:

- 1.09. – Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017
- 13.09. – Otrzęsiny klas pierwszych
- 23.09. – Pierwszy Dzień Jesieni
- „ Liga Klas’’ – regulamin
- dzień bez pytania

Październik:

- 13.10. – Dzień Edukacji Narodowej,plebiscyt na Nauczyciela Roku
- 24.10. – Światowy Dzień Origami – konkurs na origami
-„ Liga Klas” – konkurs na życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Listopad:

- 12.11.- Światowy Dzień Bicia Rekordów
- 18.11. – Dzień Piosenki z lat 80-tych – muzyka na przerwach,
ubiory w stylu lat 80-tych(dzień bez pytania)
- 25.11. – wróżby andrzejkowe
- „Liga Klas” – konkurs na kotylion z okazji Święta Niepodległości
(11 listopada)

Grudzień:

- 6.12.– mikołajki, konkurs mikołajkowy
- 15.12. – Dzień Herbaty – konkurs wiedzy o herbacie
- „Liga Klas” – śpiewanie kolęd, konkurs na ozdobę świąteczną

Styczeń:

-„ Liga Klas” – podsumowanie półrocza, dodatkowe punkty
za czytelnictwo i frekwencję
- 19.01. – Święto Patrona Szkoły

Luty:

- poczta walentynkowa
- 9-10.02. – walentynki
- „Liga Klas” – walentynkowe życzenia

Marzec:

-3.03. – Międzynarodowy Dzień Pisarzy – konkurs poetycki (3 języki)
- 21.03. – Pierwszy Dzień Wiosny
- 30.03. – Światowy Dzień Muffinek – kiermasz
- „Liga Klas” – konkurs na kwiatka


Kwiecień:

- 6.04. – Światowy Dzień Sportu – zawody sportowe na stadionie
- 21.04. – Dzień Ziemi
- „Liga Klas” – świąteczna palma, pisanka

Maj:

-15.05. – Święto Polskiej Muzyki i Plastyki – konkurs wiedzy o
polskich zespołach i malarzach
-„Liga Klas” – „Dzień z życia klasy” – filmik

Czerwiec:

- 9.06. – Dzień Przyjaciela – konkurs
- „Mam Talent”
- wybory do Samorządu Uczniowskiego
- podsumowanie „Ligi Klas”
- organizacja zakończenia roku szkolnego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego będzie aktualizowany na bieżąco w zależności od potrzeb szkoły.

 

 

 

 

 

 
English German Polish

Dla uczniów

 

 Plan lekcji

 Galeria fotograficzna

Ogólne

 Organizacja roku szkolnego

 

 

Logowanie


Ulti Clocks content

Ochrona danych osobowych

Aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można dzwonić na numer 598100066, pisać na adres email: iod@slawno.pl lub na adres Gimnazjum.

Pobierz informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Do wakacji pozostało:

W obiektywie

img_1432467481_301_sm.jpg img_1434136357_174.jpg img_1432467487_265_sm.jpg img_1434136363_637_sm.jpg img_1434136343_212.jpg img_1432235052_958_sm.jpg img_1432467484_16.jpg img_1432235054_908_sm.jpg img_1434136340_518_sm.jpg img_1432235059_897.jpg

Wiadomości dnia

Wiadomości z kraju i ze świata – wszystko co ważne – WP
Wiadomości - najważniejsze i najnowsze informacje. Wiadomości, foto i wideo. Prasa. Ciekawostki. Kultura. Gospodarka. Polityka. Nauka. Religia. Polska i świat.

Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj402
mod_vvisit_counterW tygodniu402
mod_vvisit_counterW miesiącu27698
Twoje IP
34.204.52.4
United States United States :
Przeglądarka
Unknown Browser Unknown Browser
System operacyjny
Unknown Operating System Unknown Operating System

Gości na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości