• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start Rzecznik praw ucznia

Rzecznik Praw Ucznia

 

DYŻUR RZECZNIKA PRAW UCZNIA / UCZNIOWSKIEGO RZECZNIKA PRAW:

 

WTOREK GODZ. 10.35 – 10.50 s. 27

 

 

ZADANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA:

1. Ingerowanie w życie szkoły, gdy naruszane są prawa ucznia i inicjowanie działań mających na celu ich ochronę.

2. Zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole.

3. Mediacje pomiędzy członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia w szkole.

4. Gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących naruszania praw ucznia w szkole.

5. Przedstawianie raz do roku Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej raportu dotyczącego przestrzegania praw ucznia.

6. Reprezentowanie gimnazjum na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia.

 

Podstawowe prawa i wolności dziecka to:

 

  • prawo do życia i rozwoju;

  • prawo do imienia, nazwiska i obywatelstwa;

  • prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania (rodzice maja prawo ukierunkować dzieci w zakresie korzystania z tych praw);

  • prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi, wolności od przemocy fizycznej , psychicznej i nadużyć seksualnych;

  • wolność od wyzysku i okrutnego traktowania;

  • prawo do odpowiedniego standardu życia;

  • prawo do ochrony zdrowia i pomocy socjalnej;

  • prawo do nauki, wypoczynku i czasu wolnego;

  • prawo do informacji i znajomości swoich praw.

 

Prawa dziecka zostały spisane w Konwencji o Prawach Dziecka

 

i uchwalone 20 listopada 1989 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

 

W dokumencie tym uwzględniając niemożność samodzielnego działania przez dzieci, przyznano im liczne prawa powiązane z prawami rodziców, do których przede wszystkim należy obowiązek wychowywania i ochrony dziecka.

 

20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych po przeanalizowaniu praw i warunków życia dzieci w różnych krajach oraz uznaniu niepełnej zdolności do rozpoznawania przez dzieci co naprawdę leży w ich interesie, uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka.

Tego też dnia jest obchodzony Światowy Dzień Dziecka.

W myśl dokumentu "Dziecko - to każda istota ludzka poniżej 18 roku życia". Konwencja w trosce o dobro dziecka zawiera zestaw obowiązków i norm międzynarodowych, mających na celu ich obronę przed zaniedbywaniem i wykorzystywaniem.

Najważniejsze prawa dziecka na podstawie Konwencji to prawo do:

u życia i prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i umysłowego;

u posiadania imienia i nazwiska i uzyskania obywatelstwa;

u miłości i wychowania przez oboje rodziców, także gdy rodzice nie mieszkają razem;

u nauki, wypoczynku i pełnej opieki medycznej, gdy zajdzie taka potrzeba;

u wypowiedzi, własnego zdania w ważnych dla nich sprawach, w których dorośli powinni ich wysłuchać;

u szanowania ich godności i prywatności;

u życia bez przemocy i poniżenia;

u ochrony przed złym traktowaniem i krzywdzeniem fizycznym i psychicznym;

u wszystkie sprawy, dotyczące dzieci, w sądach i urzędach uwzględniały przede wszystkim ich dobro, a dopiero potem interesy dorosłych;

u znajomości swoich praw. 

 

 

 

 
English German Polish

Ogólne

 Organizacja roku szkolnego

 

 

Logowanie


Ochrona danych osobowych

Aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można dzwonić na numer 598100066, pisać na adres email: iod@slawno.pl lub na adres Gimnazjum.

Pobierz informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.