• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH

....

 

Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych

 

Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie

 

rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2016/2017

 

 

1. Andrykowska Monika Renata
2. Antoszko Dominik
3. Bajtek Mateusz Władysław
4. Bartnik Kacper
5. Bednarczyk Eryk
6. Bolesta Jakub Dariusz
7. Borak Damian
8. Borek Dominik
9. Cieślarczyk Ewa Weronika
10. Czyż Laura Anna
11. Dereń Marcelina Agata
12. Drzonkowska Julia
13. Duda Natalia Emilia
14. Duszyńska Zuzanna
15. Gajewski Piotr
16. Głowacka Wiktoria Maria
17. Głuch Laura
18. Gorczyńska Patrycja Katarzyna
19. Grabowska Oliwia
20. Grądzka Magdalena
21. Grzelak Oskar Marek
22. Grzybek Maja Weronika
23. Gunerka Kornelia Maria
24. Herfort Daniel
25. Hetmańska Agata Zuzanna
26. Idaczyk Wiktoria Olga
27. Idzik Konrad Paweł
28. Iwaniec Michał Jacek
29. Jakimiak Jakub Mikołaj
30. Jażdżewski Kacper
31. Jeż Patryk Tristan
32. Jóźwiak Zuzanna
33. Kamiński Dawid
34. Kamiński Kacper Patryk
35. Kania Julia
36. Karczewska Paulina
37. Kęsik Oliwia Józefa
38. Koperska Julia Jolanta
39. Koperska Michalina Mirosława
40. Korol Katarzyna Natalia
41. Kowalczyk Kinga Marianna
42. Kowalewska Karolina
43. Krzemieniec Jakub Adam
44. Krzyżaniak Małgorzata Maria
45. Kuśnierek Zuzanna
46. Lachowicz Michał
47. Lenarcik Aleksandra Angelika
48. Leśniewski Gracjan Wojciech
49. Lisiecki Marcel
50. Lubocka Nikola Magdalena
51. Majchrzak Mikołaj Michał
52. Marczak Małgorzata Anita
53. Mariak Nela
54. Marszałek Natalia Julia
55. Matulka Artur
56. Mrowicka Dominika Patrycja
57. Mysiorek Zuzanna
58. Niedzielska Natalia Maria
59. Nienałtowski Michał Wojciech
60. Niewielska Wiktoria Izabela
61. Olesiak Michał Ireneusz
62. Olszewski Cyprian
63. Opara Anna Janina
64. Paczkowska Anna Aurelia
65. Piechocka Nina Monika
66. Porowska Wiktoria Anna
67. Purcha Martyna Daria
68. Rabenda Seweryn
69. Radziwon Magdalena Oliwia
70. Rozen Weronika
71. Różyczko Roksana Katarzyna
72. Ruciński Bartosz
73. Rudnik Jakub
74. Sało Paulina Weronika
75. Serewiś Kinga
76. Sitek Dominika
77. Siudy Oliwia
78. Skrzeczkowska Klaudia Oliwia
79. Smoniowska Wiktoria
80. Sosiński Julian Marcin
81. Stach Agnieszka Ewelina
82. Stachowiak Kinga
83. Stanik Wojciech Henryk
84. Supieta Mikołaj Daniel
85. Szafrańska Oliwia Anna
86. Szamocka Zuzanna Jadwiga
87. Szaryk Jakub Adrian
88. Szcześniak Tomasz
89. Szkudlarek Laura
90. Szram Daria Barbara
91. Szultka Patryk
92. Szymkiewicz Wiktoria Alicja
93. Szymura Kacper
94. Świątek Konrad
95. Świstuń Patryk
96. Tomaś Karolina Anna
97. Tomczak Maciej Antoni
98. Tutla Aleksandra Zofia
99. Tymoszuk Nadia
100. Wardak Amelia Katarzyna
101. Winiarski Mateusz Robert
102. Wodyk Magdalena Olga
103. Wyciszkiewicz Adam
104. Zalewski Kornel
105. Zych Wojciech Filip
106. Żak Julia Marcelina
107. Żebryk Arkadiusz
108. Żyto Joanna Agnieszka

 

 

 

Gimnazjum Miejskie Nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Sławnie

ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017

           I.Zasady rekrutacji

    1. Z urzędu do naszego gimnazjum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w Sławnie.
    2. Absolwenci szkół podstawowych zamieszkali poza Sławnem mogą ubiegać się o przyjęcie do naszej szkoły. 
    3. Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych poza Sławnem jest większa niż liczba wolnych miejsc, kandydatów rekrutuje  się na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły i  §3 Zarządzenia Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 26 stycznia 2016r.
    4. Kryteria postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie, odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:                             

      Lp.

      Kryterium

      Liczba

      punktów

      Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

      1.

      Sprawdzian zewnętrzny po klasie szóstej - każdy

      punkt ze sprawdzianu równa się 1 punktowi do rekrutacji.

      max 40

       Zaświadczenie ze sprawdzianu.

      2.

      Ocena zachowania: wzorowe – 5 pkt.,

      bardzo dobre – 4 pkt.,

      dobre – 3 pkt., poprawne – 2 pkt.

      max 5

       Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

      3.

      Świadectwo:

      - z wyróżnieniem – 30 pkt.,

      - bez wyróżnienia, ze średnią ocen od 4,00

      - 20 pkt.,

      - świadectwo ze średnią ocen od 3,5 – 3,99

      - 10 pkt.

      max 30

       Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

      4.

      Za uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

      organizowanego przez Kuratora Oświaty.

      25

       Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

      Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

      100

       
         
    5. Termin składania podań o przyjęcie do klas pierwszych absolwentów spoza Sławna, wynika z Zarządzenia Nr 4/2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016r. i odbywa się do 8 czerwca 2016r. do godz. 15.00
    6. Podania składać należy w sekretariacie szkoły, ul. Plac Sportowy 1.
    7. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych naszego gimnazjum nastąpi w dniu 4 lipca 2016r.

II.Oferta szkoły

1. Euroklasa z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego:                                       

7 godzin zajęć lekcyjnych języka angielskiego w tygodniu.

           Liczba miejsc: 24.

          Termin obowiązkowego testu dla kandydatów: 9 maja 2016r. godz.15.00         

           w Gimnazjum Miejskim Nr 1 w Sławnie.

2. Klasa  biologiczno - chemiczna:                                      

Dodatkowo 1 godzina biologii i 1 godzina chemii w tygodniu.

           Liczba miejsc: 20.

           Termin obowiązkowego testu dla kandydatów: 19 maja 2016r. godz.15.00

           w Gimnazjum Miejskim Nr 1 w Sławnie.

3. Klasa usportowiona :

            - liczba miejsc: 20,

                   - termin obowiązkowego testu sprawnościowego: 08 czerwca  2016r.  godz.15.00

      (test odbywa się w sali gimnastycznej w Gimnazjum Miejskiego Nr 1 w        

       Sławnie - wymagany strój sportowy),

    - pozalekcyjne zajęcia sportowe wg zainteresowań uczniów

                (piłka nożna chłopców, piłka ręczna i siatkowa dziewcząt).

4. Klasy ogólne.

III. Certyfikaty

Szkoła posiada certyfikaty:

- „Szkoła z Klasą”,

- „Szkoła z Klasą 2.0”,

- „Szkoła Promująca Zdrowie”,

- „W-F z Klasą”,

- „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją”,

- „Szkoła Przyjazna Harcerstwu”.             

IV. Zapewniamy:

    1. Bezpieczeństwo uczniów i miłą atmosferę (szkoła monitorowana – kamery zewnętrzne i wewnętrzne, zamykana podczas lekcji, asertywna, walcząca z używkami, agresją, wulgaryzmami i przemocą).
    2. Wysoki poziom kształcenia (wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego, sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych i innych).
    3. Naukę dwóch języków obcych: języka angielskiego oraz języka niemieckiego.
    4. Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (zdecydowana większość nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania 2 – 3 przedmiotów, a wielu uprawnienia egzaminatora, w tym opiekę psychologa i dwóch pedagogów szkolnych.
    5.  Dostęp do dziennika elektronicznego.

                 6.  Bardzo dobrą bazę m.in:

- 2 sale gimnastyczne,

- 2 pracownie komputerowe,

- komputer/laptop w każdej sali lekcyjnej,

- 11 projektorów multimedialnych,

- biblioteka z czytelnią i centrum multimedialnym.

Oferujemy ponadto:

- liczebność klas do 24 osób,

- ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych i wycieczek szkolnych,

  - praca w drużynie harcerskiej,

  - możliwość działań w organizacjach społecznych i młodzieżowych,

  - możliwość udziału w wymianie młodzieży ze szkołami zagranicznymi                   oraz z Gimnazjum w Ząbkowicach Śląskich,

  - możliwość korzystania ze stołówki,

  - współpracę z Akademią Pomorską w Słupsku,

  - szereg działań promujących zdrowie,

  - zajęcia artystyczne z nauką tańca towarzyskiego,

  - dyskusyjny klub filmowy,

  - prezentacja zainteresowań i dorobku uczniów podczas tradycyjnego           

    „Festiwalu Nauki”.  

V.  Inne ważne terminy i informacje związane z

     tegorocznym naborem:

             1. Podręczniki dla uczniów klas I gimnazjum będą bezpłatne

                (w ramach programu rządowego).

2. Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie przekaże dyrektorom szkół   

     podstawowych listę osób przyjętych:

    - do euroklasy do dnia 13 maja 2016 r.

    - do klasy biologiczno – chemicznej do dnia 24 maja 2016r.

    - do klasy usportowionej do dnia 13 czerwca 2016r.

3. Listy pozostałych klas zostaną wywieszone w gablocie informacyjnej

    Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie w dniu 30 sierpnia 2016r. (wtorek)

    o godz.12.00.  

4. Lista uczniów spoza Sławna przyjętych do naszej szkoły zostanie ogłoszona

    do dnia 4 lipca 2016 r.

5. Do dnia 30 czerwca 2016 r.  (czwartek) do godziny 15.00 należy złożyć

    w sekretariacie Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie:

    - oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

    - oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu szóstoklasisty,

    - ewentualną opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 
English German Polish

Ogólne

 Organizacja roku szkolnego

 

 

Logowanie


Ochrona danych osobowych

Aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można dzwonić na numer 598100066, pisać na adres email: iod@slawno.pl lub na adres Gimnazjum.

Pobierz informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.