• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Regulamin Szczęśliwego Numerka

Regulamin Szczęśliwego Numerka

Regulamin Szczęśliwego Numerka


1. Szczęśliwy Numerek będzie losowany przez przedstawicieli SU w obecności jego opiekunów.
2. Od wyniku losowania nie ma odwołania.
3. Losowanie na cały tydzień odbywa się w tygodniu poprzedzającym, wywieszony będzie w pokoju nauczycielskim
i na tablicy ogłoszeń.
4. W jednym miesiącu dany numer może być wylosowany tylko jeden raz.
5. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.
6. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:
- odpowiedzi ustnej na ocenę;
- z pisania niezapowiedzianej kartkówki;
Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.
7. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:
- pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek;
- wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniony;
- aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie);
Odmowa pracy w czasie zajęć powoduje utratę przywileju Szczęśliwego Numerka (decyduje nauczyciel danego przedmiotu);
- wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.
8. Szczęśliwy Numerek nie będzie losowany w terminie trzech tygodni przed klasyfikacją półroczną i roczną.
9. Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

 
English German Polish

Dla uczniów

 

 Plan lekcji

 Galeria fotograficzna

Ogólne

 Organizacja roku szkolnego

 

 

Logowanie


Ochrona danych osobowych

Aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można dzwonić na numer 598100066, pisać na adres email: iod@slawno.pl lub na adres Gimnazjum.

Pobierz informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.