• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 

2017/ 2018

 

TREŚĆ DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA
RADA   PEDAGOGICZNA

31.08.     CZW

14.09. CZW 18.10.      ŚR 30.01. WT 14.03. ŚR 05.04. CZW 16.05.   ŚR 18.06. PON 22.06.  PT          
ZEBRANIA    RODZICÓW GODZ.16.00 12.09.        WT 08.11.    ŚR

01.02.      ŚR

11.04.  ŚR            
DNI WOLNE 02.11.      CZW 30.04. PON 02.05.        ŚR 04.05. PT 01.06. PT          
DNI NA GALOWO 04.09.       PON 10.11. PT EGZ. GIM        18-20.04. 23.05. ŚR 22.06. PT                
FESTIWAL NAUKI 23.05.        ŚR                  
I PÓŁROCZE 04.09. - 12.01.                  
II PÓŁROCZE 29.01.-  22.06.                  
PREZENTACJA    OFERT SZKÓŁ PONADGIM. 27.03. GODZ.10.50                  
EGZAMIN GIMNAZJALNY 18-20.04.  ŚR-PT                  
FERIE ŚWIĄTECZNE 23-31.12.                   
FERIE ZIMOWE 15-28.01.                  
FERIE WIOSENNE 29.03. - 03.04                   

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2016/ 2017

TREŚĆ DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA
RADA PEDAGOGICZNA 29.08 PN 01.09. CZW 15.09. CZW 26.10. ŚR 23.01 PN 16.03 CZW 27.04.   CZW 17.05 ŚR 19.06         23.06 ALBO 30.06        
ZEBRANIA RODZICÓW GODZ.16.00 05.09 PN 09.11 ŚR 25.01 ŚR 06.04 CZW            
DNI WOLNE 31.10 PN 02.05 WT 04-05.05.        CZW-PT 16.06 PT            
DNI NA GALOWO 01.09       CZW 10.11 CZW EGZ. GIM        19-21.04 27.04 CZW 24.05 ŚR 23.06 ALBO 30.06                
FESTIWAL NAUKI 24.05      ŚR                  
TYDZIEŃ WYCIECZEK 29.05-02.06                  
I PÓŁROCZE 01.09-20.01                  
II PÓŁROCZE 23.01-23.06 ALBO 30.06                  
EGZAMIN GIMNAZJALNY 19-21.04 ŚR-PT                  
FERIE ŚWIĄTECZNE 23-31.12                   
FERIE ZIMOWE 13-26.02                   
FERIE WIOSENNE 13-18.04                   

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2015/ 2016

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2015r.

Ślubowanie klas I

1 września 2015r.

I półrocze

01.09.2015r. –15.01.2016r.

Zebranie rodziców

 3 września (czwartek) godz. 16.00

Diagnoza wstępna

3.09, 4.09, 7.09

Zebranie rodziców

18 listopada (środa) godz. 16.00

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2015 – 01.01.2016r.

Ustalenie ocen śródrocznych

15 stycznia 2016r.

Ferie zimowe

01.02 – 14.02.2016r.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

 18 stycznia 2016r.

Zebranie rodziców

21 stycznia (czwartek) godz. 16.00

II półrocze

18.01.2016r. – 24.06.2016r.

Wiosenna przerwa świąteczna

                    24.03 – 29.03.2016r.

Zebranie rodziców

14 kwietnia (czwartek) godz. 16.00

Egzamin gimnazjalny

18-20 kwietnia 2016r.

Tydzień wycieczek szkolnych

30.05 – 03.06.2016r.

Festiwal Nauki

18 maja 2016r.

Wybory przewodniczącego Szkolnego Samorządu Uczniowskiego

oraz Szkolnego Rzecznika Praw

czerwiec 2016r.

Poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych

do 6 czerwca 2016r.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

20 czerwca 2016r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2016 r.

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2016r.

Egzaminy poprawkowe

sierpień 2016r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

12-13 listopada 2015r.,

02 maja 2016r.,

                       27 maja 2016r.,

23 czerwca 2016r.,

 
English German Polish

Ogólne

 Organizacja roku szkolnego

 

 

Logowanie


Ochrona danych osobowych

Aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można dzwonić na numer 598100066, pisać na adres email: iod@slawno.pl lub na adres Gimnazjum.

Pobierz informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.