• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Komunikaty
Komunikaty

Wirus A/H1N1 - wskazówki dla rodziców

Materiał edukacyjny przygotowany przez Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych
przy Zakładzie Epidemiologii NIZP – PZH
w oparciu o rekomendacje CDC

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW JAK POSTĘPOWAĆ I ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI W PRZYPADKU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z GRYPĄ WYWOŁANĄ NOWYM WIRUSEM A/H1N1
· Należy konsekwentnie podejmować działania mające na celu zwiększenie
bezpieczeństwa dzieci.
· Należy rozmawiać z dziećmi, pytać o to czy słyszały o nowym wirusie A/H1N1 i
odpowiadać na pytania na poziomie zrozumiałym dla nich.
· Należy poświęcać dzieciom wystarczającą uwagę, zadawać pytania, wyjaśniać
wątpliwości i w ten sposób ograniczać ich niepokój.
· Nie zezwalać dzieciom na oglądanie zbyt wielu informacji na temat grypy w mediach,
należy oglądać je wspólnie z nimi i wyjaśniać na bieżąco niezrozumiałe kwestie.
· Trzeba poświęcać wystarczającą ilość czasu na zapewnienie dzieciom rozwoju przez
naukę i zabawę
· Należy wyjaśnić co należy robić aby uniknąć zachorowania:
- myć ręce mydłem co najmniej 20 sekund,
- kaszleć i kichać w chusteczki,
- być w odpowiedniej odległości od osób chorych (około 2 metrów),
- zostać w domu w razie wystąpienia infekcji.
· W razie zamknięcia szkoły dopilnować, aby dziecko nie przebywało w grupach rówieśników, szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach.


Materiał ten nie jest oficjalnym dokumentem władz administracyjnych

 

Dziękujemy za Pomoc dla Izy

„Człowiek jest wielki, nie przez to, co ma,
lecz przez to kim jest, 
nie przez to co posiada, 
lecz przez to czym dzieli się z innymi”.

Wszystkim, którzy się włączyli w akcję charytatywną „Pomoc dla Izy”
i upiększyli Święta Bożego Narodzenia
naszej koleżance Izie
dziękujemy! 

Dyżur logopedy

SŁAWIEŃSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO
TOWARZYSTWA DYSLEKSJI


ZAPRASZA NA DYŻUR

LOGOPEDY

W DNIU 02 GRUDNIA 2010 R.
(CZWARTEK)
W GODZ. 15.30 – 16.30
W GIMNAZJUM MIEJSKIM NR 1
W SŁAWNIE (SALA NR 12) 

Realizacja projektu edukacyjnego

Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Miejskim Nr 1 w Sławnie

 
1. Uczniowie szkoły mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie §21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów poprawkowych w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami WSO będącego załącznikiem Statutu Szkoły. 

2. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy, a czas ich realizacji może wynosić od 3 tygodni do 5 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu. 

3. Dyrektor szkoły powołuje szkolnego koordynatora projektów edukacyjnych, którego zadaniami są: 
a) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektów na dany rok szkolny, sporządzenie ich listy zbiorowej, przedstawienie jej dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie jej w sposób przyjęty w szkole – czynności te powinny być wykonane do końca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym projekty będą realizowane; 
b) monitorowanie stanu realizacji projektów, 
c) upowszechnianie informacji na temat projektów, 
d) organizacja publicznej prezentacji projektów, 
e) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego. 

4. Zadania nauczycieli: 
4.1 Do zadań opiekuna (opiekunów) projektu należy: 
a) wybór tematu projektu z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej, ważnych wydarzeń rocznicowych, uwarunkowań środowiska lokalnego i potrzeb szkoły, 
b) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu, koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe, 
c) opracowanie karty projektu i innych dokumentów (kontrakt uczniów i opiekunów, arkusz oceny projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu oraz instrukcja realizacji projektu), 
d) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt, 
e) monitorowanie jego realizacji, 
f) ocena projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagają jego realizację, 
g) ustalenie z uczniami form pracy, zbierania informacji, 
h) ustalenie z uczniami sposobu prezentacji i podsumowania projektu. 

4.2 Do zadań wychowawcy należy: 
a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach realizacji projektu 
b) współdziałanie z opiekunem (opiekunami) projektu w ustalaniu zespołów projektowych, 
c) monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołów poprzez kontakt z opiekunem (opiekunami) projektu, 
d) przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom, 
e) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie ustalenia oceny zachowania, 
f) dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę), 
g) zebranie od swoich uczniów oświadczeń woli przystąpienia do projektu i przekazanie ich opiekunom. 

5. Zadania uczniów: 
a) wybór tematu projektu (do końca września) poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli na piśmie, 
b) wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole, 
c) czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązanie się z podjętych i wyznaczonych zadań, 
d) publiczna prezentacja projektu po zakończeniu jego realizacji w terminie uzgodnionym z opiekunem (opiekunami) projektu. 

Więcej…
 

Zebranie odziału PTD

ZARZĄD
SŁAWIEŃSKIEGO ODDZIAŁU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
DYSLEKSJI

ZAPRASZA WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH

NA KOLEJNE ZEBRANIE ODDZIAŁU,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 17 LISTOPADA 2010 R. (ŚRODA)
O GODZ. 15:30

W GIMNAZJUM MIEJSKIM NR 1
W SŁAWNIE (SALA NR 12)TEMAT SPOTKANIA

 RAPORT Z I EDYCJI PROGRAMU „SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ”


 


Strona 27 z 30
English German Polish

Ogólne

 Organizacja roku szkolnego

 

 

Logowanie


Ulti Clocks content

Ochrona danych osobowych

Aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można dzwonić na numer 598100066, pisać na adres email: iod@slawno.pl lub na adres Gimnazjum.

Pobierz informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Do wakacji pozostało:

W obiektywie

img_1432467481_301_sm.jpg img_1434136357_174.jpg img_1432467487_265_sm.jpg img_1434136363_637_sm.jpg img_1434136343_212.jpg img_1432235052_958_sm.jpg img_1432467484_16.jpg img_1432235054_908_sm.jpg img_1434136340_518_sm.jpg img_1432235059_897.jpg

Wiadomości dnia

Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj621
mod_vvisit_counterW tygodniu3349
mod_vvisit_counterW miesiącu23347
Twoje IP
54.158.52.166
United States United States :
Przeglądarka
Unknown Browser Unknown Browser
System operacyjny
Unknown Operating System Unknown Operating System

Gości na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości