• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start
Witamy na stronie Gimnazjum w Sławnie

Dyżur logopedy

Email Drukuj PDF
SŁAWIEŃSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO
TOWARZYSTWA DYSLEKSJI


ZAPRASZA NA DYŻUR

LOGOPEDY

W DNIU 02 GRUDNIA 2010 R.
(CZWARTEK)
W GODZ. 15.30 – 16.30
W GIMNAZJUM MIEJSKIM NR 1
W SŁAWNIE (SALA NR 12) 

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Email Drukuj PDF
       25 listopada w Gimnazjum Miejskim Nr 1 w Sławnie, siedzibie Sławieńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji (SO PTD), odbyło się uroczyste podsumowanie pierwszej edycji programu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sławnie Dorota Frąszczak, dyrektorzy wyróżnionych szkół oraz nauczyciele pełniący rolę koordynatorów programu w swoich placówkach. 
Współorganizatorem tej edycji było Wydawnictwo Pedagogiczne „Operon”. Realizatorom programu wsparcia udzielili również pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sławnie. W imieniu Zarządu Oddziału programem koordynowała jego przewodnicząca Renata Biernacka.
       W roku szkolnym 2009/2010 SO PTD po raz pierwszy podjął się wyzwania organizacji programu, którego celem była diagnoza stanu opieki nad uczniami z dysleksją rozwojową w szkołach rejonu sławieńskiego oraz promowanie modelu szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją. W tym czasie monitorowano działania placówek oświatowych, które w nim uczestniczyły, m. in. poprzez udzielanie wskazówek merytorycznych, ustalanie aktywności przedstawicieli uczestników podczas zebrań SO PTD, obserwację wdrażanych działań w wybranych szkołach. Na zakończenie programu koordynatorzy złożyli pisemne sprawozdania wraz z dokumentacją multimedialną. Dostarczone materiały zweryfikowano i na ich podstawie przyznano certyfikaty. Wszystkie wyróżnione szkoły wykazały się ogromnym zaangażowaniem w realizacji programu, który udowodnił, że problemy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się znajdują zrozumienie, a uczniowie i ich rodzice mogą liczyć na specjalistyczną pomoc. Dzięki współpracy z PTD wdrożono wiele ciekawych pomysłów w pracy placówek. Raport w opracowaniu Joanny Borończyk- Kosińskiej oraz Renaty Biernackiej znajduje się na internetowej stronie Oddziału prowadzonej przez Grzegorza Buczkowskiego.

dysleksja
 
Więcej…
 

Realizacja projektu edukacyjnego

Email Drukuj PDF
Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Miejskim Nr 1 w Sławnie

 
1. Uczniowie szkoły mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie §21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów poprawkowych w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami WSO będącego załącznikiem Statutu Szkoły. 

2. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy, a czas ich realizacji może wynosić od 3 tygodni do 5 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu. 

3. Dyrektor szkoły powołuje szkolnego koordynatora projektów edukacyjnych, którego zadaniami są: 
a) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektów na dany rok szkolny, sporządzenie ich listy zbiorowej, przedstawienie jej dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie jej w sposób przyjęty w szkole – czynności te powinny być wykonane do końca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym projekty będą realizowane; 
b) monitorowanie stanu realizacji projektów, 
c) upowszechnianie informacji na temat projektów, 
d) organizacja publicznej prezentacji projektów, 
e) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego. 

4. Zadania nauczycieli: 
4.1 Do zadań opiekuna (opiekunów) projektu należy: 
a) wybór tematu projektu z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej, ważnych wydarzeń rocznicowych, uwarunkowań środowiska lokalnego i potrzeb szkoły, 
b) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu, koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe, 
c) opracowanie karty projektu i innych dokumentów (kontrakt uczniów i opiekunów, arkusz oceny projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu oraz instrukcja realizacji projektu), 
d) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt, 
e) monitorowanie jego realizacji, 
f) ocena projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagają jego realizację, 
g) ustalenie z uczniami form pracy, zbierania informacji, 
h) ustalenie z uczniami sposobu prezentacji i podsumowania projektu. 

4.2 Do zadań wychowawcy należy: 
a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach realizacji projektu 
b) współdziałanie z opiekunem (opiekunami) projektu w ustalaniu zespołów projektowych, 
c) monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołów poprzez kontakt z opiekunem (opiekunami) projektu, 
d) przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom, 
e) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie ustalenia oceny zachowania, 
f) dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę), 
g) zebranie od swoich uczniów oświadczeń woli przystąpienia do projektu i przekazanie ich opiekunom. 

5. Zadania uczniów: 
a) wybór tematu projektu (do końca września) poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli na piśmie, 
b) wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole, 
c) czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązanie się z podjętych i wyznaczonych zadań, 
d) publiczna prezentacja projektu po zakończeniu jego realizacji w terminie uzgodnionym z opiekunem (opiekunami) projektu. 

Więcej…
 

Dni ułatwiające życie

Email Drukuj PDF

       W ramach obchodów Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania Szkolne Koło Ekologiczne przedstawiło podstawy zdrowego odżywiania. Przez cały tydzień w szkole wisiały gazetki, piramida zdrowia, kilka krótkich haseł i zasad promujących ten dzień i ułatwiających wybrać młodzieży – jak i co jeść, by odżywiać się zdrowo. Podsumowaniem akcji było stoisko sprzedaży owoców, warzyw i innych pożywnych produktów, za symboliczna cenę 50gr, podczas której zebrano 86 zł. Największym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły cieszyło się muszli, muszle z dodatkowym smakiem jogurtu oraz soki. Przedsięwzięcie budziło zaciekawienie i pozwoliło młodzieży choć przez 1 dzień zapomnieć o tym, co niewarte zjedzenia. 
       Ponadto w naszej szkole obchodzony był Światowy Dzień Rzucania Palenia. Ponownie Koło Ekologiczne wraz z Samorządem Szkolnym zajęło się organizacją obchodów tego dnia. Przy wejściu do szkoły uczennice rozdawały ulotki, z których można było dowiedzieć się, ile czasu przeciętnie marnuje człowiek na sprawy związane z paleniem, a także niekorzystną dla tego nałogu sferę finansową. 
       Zorganizowany został konkurs na najciekawszą gazetkę klasową propagującą życie wolne od tytoniu, w którym wzięło udział aż dwanaście klas. Rywalizacja była na wysokim poziomie, a oceniając plakaty, komisja brała pod uwagę efekt artystyczny i wkład pracy. Jury w składzie: opiekun Samorządu – pani Grażyna Diak, prowadząca Szkolne Koło Ekologiczne - pani Małgorzata Włodarczyk, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego- Paulina Witkowska oraz Członek Prezydium Samorządu – Paulina Kurpiel wyróżniło następujące klasy:


I miejsce – klasa II e i I a s. 23
II miejsce – klasa III b s. 32
III miejsce – klasa III e s.33
                    klasa II a s.24
Wyróżnienie – klasa III g


       Również z okazji tego dnia klasa III e przygotowała audycję, którą zaprezentowano przez radiowęzeł szkolny pt. „Moja młodość bez uzależnień”. Wszystkie klasy mogły posłuchać i dowiedzieć się, dlaczego nie warto sięgać po wszelkiego rodzaju używki.
       Mamy nadzieję, że nasze akcje pomogły uczniom w przemyśleniu pewnych spraw i ułatwią im drogę w dalszym życiu, a my cieszymy się, że mimo wszystko budziły one spore zainteresowanie.

  Paulina Witkowska

zobacz zdjęcia

 

Mały książę

Email Drukuj PDF

       Dnia 16.11.2010 uczniowie klas drugich obejrzeli przedstawienie pt."Mały książę". Spektakl wystawiony był w Sławieńskim Domu Kultury. Gdy uczniowie wraz z opiekunami zajęli miejsca na widowni, zgasło światło, a scena oddana została dyspozycji aktorów.
       Jako pierwszy pojawił się widzom starszy pan, odtwórca roli autora książki. Wkrótce dołączyła do niego osóbka grająca jego córkę. Aktorzy z ogromnym zaangażowaniem próbowali odtworzyć nastrój opisany w książce "Mały książę". Przebierali się w ciekawe, barwne stroje, dopasowywali charakter i ton wypowiedzi, aby ich postać była jak najbardziej wyrazista i zrozumiała dla odbiorców. Lecz nawet to, że pan Marek grał więcej niż dwie role, nie wpływało negatywnie na jakość jego gry aktorskiej. W każdej roli czuł się dobrze, a nieraz potrafił zaimprowizować i trzeba przyznać, że wychodziło mu to naprawdę genialnie. Całe przedstawienie ładnie się prezentowało. Nie zabrakło profesjonalnej oprawy muzycznej i rekwizytów. Ciekawym zjawiskiem było pozyskiwanie "aktorów" z widowni. Przedstawienie przygotowano profesjonalnie, aktorzy wiedzieli, co mają robić i nie zauważyliśmy tremy. Mówili z lekkością, co dawało znakomity efekt. Na pewno długo się przygotowywali, ponieważ owoc ich pracy był fantastyczny. Nie zabrakło również zabawy i satyry w spektaklu, więc mało kto się nudził. Na koniec pracy aktorzy zebrali gromkie, należyte brawa. Moim zdaniem przedstawienie było ciekawe, ponieważ były wykorzystywane elementy życia współczesnego i więcej było "luźnych" dialogów niż typowo literackich, a jednak najważniejsze słowa” dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” utkwiły nam w pamięci.

       Przedstawienie skierowane było głównie do młodzieży, stąd taki język, lecz widać było, że dorośli też dobrze się bawili oglądając spektakl. Gdyby ktoś miał okazję obejrzeć przedstawienie pt."Mały książę", w wykonaniu tej grupy, to naprawdę polecam!
wyk. Marek Tercz,Magdalena Jarek,Waldemar Jaros
wg książki Antoine de Saint-Exupery'ego
Adaptacja i reżyseria: Marek Tercz 
Muzyka: Szymon Chwastowicz
Realizacja: Waldemar Jaros
  Szymon Kosmalski 


 

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów

Email Drukuj PDF
       W listopadzie Gimnazjum Miejskie nr 1 im. mjra H. Sucharskiego w Sławnie dwukrotnie gościło kilkudziesięciu nauczycieli powiatu sławieńskiego. Przybyli wzięli udział w spotkaniach konsultacyjno – informacyjnych realizowanych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (Priorytet III PO KL, Działanie 3.3, Podziałanie 3.3.3). Zebranych zapoznano z materiałami przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Omówiono zmiany w przepisach prawa w tym zakresie, a także model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Szkolenie przeprowadziła wicedyrektor Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie pani Renata Biernacka, która pełni rolę powiatowego lidera zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pani Renata Biernacka będzie także odpowiedzialna za indywidualne spotkania konsultacyjno- informacyjne dla kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek.
       Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada wprowadzenie nowych rozwiązań, o których mowa, od 1 września 2011 r.: w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkołach specjalnych wszystkich typów i placówkach oraz w gimnazjach, a od 1 września 2012 r. w szkołach podstawowych oraz ponadgimnazjalnych.
 
Podniesienie efektywności kształcenia uczniów 
 

Najciekawsza gazetka szkolna

Email Drukuj PDF

       Szkolny Samorząd Uczniowski rozstrzygnął konkurs na najciekawszą gazetkę klasową, propagującą życie wolne od tytoniu z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia.
       Chcieliśmy podziękować dwunastu klasom, które wzięły udział w konkursie, za pomysły, zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie gazetek.
Konkurs był na wysokim poziomie. Oceniając plakaty, komisja brała pod uwagę efekt artystyczny i wkład pracy.
       Jury w składzie : opiekun Samorządu - pani Grażyna Diak, prowadząca Szkolne Koło Ekologiczne - pani Małgorzata Włodarczyk, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Paulina Witkowska oraz członek Prezydium Samorządu - Paulina Kurpiel wyróżniło następujące klasy :
  I miejsce - klasa II e i I a - s. 23
  II miejsce - klasa III b - s. 32
  III miejsce - klasy III e i II a - s. 34 i s. 24
  wyróżnienie - klasa III g - s.13

                                             

                                       Wyróżnionym klasom gratulujemy!

 

Nasi reprezentanci

Email Drukuj PDF

Uczniowie Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie reprezentujący miasto Sławno w Rejonowych Konkursach Przedmiotowych:


Konkurs Informatyczny

1. Kowalski Sebastian 3e
2. Panek Aleksander 3e
3. Lisiecki Jakub 3g
4. Borowski Tomasz 3g


Konkurs Fizyczny z Elementami Astronomii

1. Szyszka Krzysztof 3e
2. Izdebski Marek 3b
3. Kisielowska Maria 3e
4. Mazur Iwona 3a


Konkurs Historyczny

1. Płachecka Patrycja 3b
2. Suchanowski Łukasz 2e
3. Bonisławski Paweł 2a
4. Łuczak Klaudia 3e


Konkurs Języka Niemieckiego

1. Jończyk Aleksander 3e
2. Odya Berenika 2e
3. Zdunek Dagmara 3e
4. Bartusiewicz Agnieszka 3e


Konkurs Biologiczny

1. Więch Patrycja 3e
2. Szyszka Krzysztof 3e
3. Ochędalska Aurelia 3e
4. Łuczak Klaudia 3e

 

Konkurs Polonistyczny

1. Jasińska Laura 2e
2. Łuczak Klaudia 3e
3. Płachecka Patrycja 3b
4. Bartusiewicz Agnieszka 3e


Konkurs Geograficzny

1. Łuczak Klaudia 3e
2. Łuczków Damian 3e
3. Siernicki Michał 3a
4. Dąbrowska Paula 2d


Konkurs Chemiczny


1. Szyszka Krzysztof 3e
2. Witkowska Paulina 3b
3. Łuczak Klaudia 3e
4. Mazur Iwona 3a


Konkurs Matematyczny

1. Szyszka Krzysztof 3e
2. Wedmann Izabela 3e
3. Mazur Iwona 3a
4. Więch Patrycja 3e


  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 


Strona 159 z 176
English German Polish

Ogólne

 Organizacja roku szkolnego

 

 

Logowanie


Ulti Clocks content

Ochrona danych osobowych

Aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można dzwonić na numer 598100066, pisać na adres email: iod@slawno.pl lub na adres Gimnazjum.

Pobierz informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Do wakacji pozostało:

W obiektywie

img_1432467481_301_sm.jpg img_1434136357_174.jpg img_1432467487_265_sm.jpg img_1434136363_637_sm.jpg img_1434136343_212.jpg img_1432235052_958_sm.jpg img_1432467484_16.jpg img_1432235054_908_sm.jpg img_1434136340_518_sm.jpg img_1432235059_897.jpg

Wiadomości dnia

Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj705
mod_vvisit_counterW tygodniu1918
mod_vvisit_counterW miesiącu11796
Twoje IP
18.212.93.234
United States United States :
Przeglądarka
Unknown Browser Unknown Browser
System operacyjny
Unknown Operating System Unknown Operating System

Gości na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 74 gości