• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Baza szkoły

Baza szkoły

W budynku mieści się 20 sal lekcyjnych, 2 pracownie informatyczne ze stałym łączem internetowym, biblioteka z nowoczesną czytelnią, harcówka, gabinety: pedagogów, psychologa, pielęgniarki, zastępcy dyrektora i sekretariat z gabinetem dyrektora oraz centrum zarządzania monitoringiem szkolnym. Na parterze znajdują się szatnie uczniowskie, toalety, pomieszczenia administracyjno – gospodarcze, stołówka ajencyjna i sklepik, świetlica szkolna i pokój nauczycielski. W wielu klasach lekcyjnych znajdują się telewizory, komputery i rzutniki pisma. Gabinety przedmiotowe regularnie doposaża się w nowe pomoce naukowe, odnawia się i unowocześnia.
 

 

Sale lekcyjne
 

 


Biblioteka szkolna Gimnazjum Miejskiego Nr 1 w Sławnie jest od wielu lat ważnym centrum działalności edukacyjnej, kulturalnej i multimedialnej szkoły. Do zbiorów bibliotecznych należą książki - 11134 woluminy, czasopisma popularnonaukowe, czasopisma metodyczne dla nauczycieli, zbiory multimedialne (filmowe adaptacje lektur szkolnych, programy edukacyjne z różnych dziedzin wiedzy, filmy obyczajowe, programy komputerowe).  
W roku 2005 biblioteka szkolna pozyskała z funduszy EFS Informacyjne Centrum Multimedialne składające się z 4 stanowisk komputerowych dla użytkowników z dostępem do Internetu oraz laserowe urządzenie wielofunkcyjne.

Baza szkoły to również odremontowana sala gimnastyczna z nowoczesnym węzłem sanitarnym i szatniami.

 

Sala gimnastyczna
 

Od stycznia 2002 roku działa monitoring szkolny, który znacząco wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa w szkole. 

Na parterze i pierwszym piętrze budynku do dyspozycji gimnazjalistów oddano 156 szafek uczniowskich. 

 

 
English German Polish

Dla uczniów

 

 Plan lekcji

 Galeria fotograficzna

Ogólne

 Organizacja roku szkolnego

 

 

Logowanie


Ochrona danych osobowych

Aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można dzwonić na numer 598100066, pisać na adres email: iod@slawno.pl lub na adres Gimnazjum.

Pobierz informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.