• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Aktualności Artykuł Warsztaty ZHP

Warsztaty ZHP

       W miniony weekend w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Jarosławcu gościli uczestnicy hufcowych warsztatów metodycznych, w których udział wzięli drużynowi oraz członkowie rad drużyn, a także kandydaci na funkcję przybocznego lub zastępowego. Celem zajęć było między innymi: przygotowanie przybocznych i zastępowych do roli drużynowego, motywowanie do samorealizacji i dalszego rozwoju, przypomnienie podstawowych informacji o strukturach oraz metodyce ZHP, zintegrowanie środowiska drużynowych i nauka samodzielności. Program warsztatów pn. „Wśród Nas” zawierał następujące bloki tematyczne: przygotowanie i poprowadzenie obrzędowego ogniska, mundur harcerski i jego znaczenie, musztra, organizacja gry terenowej, planowanie pracy i prowadzenie dokumentacji statutowej, warsztaty muzyczne, zasady dobrej zbiórki. Uczestnicy szkolenia musieli odpowiedzieć sobie na pytanie: „Po co to robię?”, czyli poznać rolę drużynowego w procesie wychowawczym oraz uświadomić sobie jakie są zadania funkcyjnych w podstawowej jednostce organizacyjnej hufca. Jedną z ciekawostek warsztatów były zajęcia poprowadzone przez p. Julitę Jeżewską z Redakcji „Obserwatora Lokalnego”, która zachęcała drużynowych do promowania działalności drużyn w środkach masowego przekazu. Atrakcją były też zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Swoje praktyczne umiejętności zaprezentowali p. Magdalena Białecka, phm. Sławomir Białecki i phm. Michał Motyl. Warsztaty „Wśród Nas” okazały się interesującą i bardzo przydatną formą kształcenia, która przyniesie wymierne efekty w codziennej pracy gromad i drużyn. Ich pomysłodawcą i koordynatorem była pwd. Joanna Radziwon, drużynowa 33 Pomorskiej Drużyny Starszoharcerskiej z Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie.

 
English German Polish

Ogólne

 Organizacja roku szkolnego

 

 

Logowanie


Ochrona danych osobowych

Aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można dzwonić na numer 598100066, pisać na adres email: iod@slawno.pl lub na adres Gimnazjum.

Pobierz informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.